Enthousiaste samenwerking werpt vruchten af

Zo zijn de trajecten van verloskundige zorg beschreven in gezamenlijke protocollen, worden er gezamenlijke trainingen gehouden en zijn er spreekuren van de gynaecologen in de verloskundigenpraktijken.

Achter de schermen is de ontwikkeling van het Moeder en Kind Centrum in volle gang. Hier zal de verloskundige zorg volledig ontschot zijn, dat wil zeggen dat er geen verschil meer is tussen de eerste- en tweedelijnszorg. De zwangere belt in de nabije toekomst één centraal loket van waaruit een geïntegreerd zorgpakket geboden wordt.

Actieve werkgroepen in 2012:

De werkgroep 'Prentale Zorg': richt zich op het integreren van de zorg aan de zwangere.
De werkgroep 'Post Partum Zorg': hoe is de zorg na de bevalling en na een keizersnede te verbeteren?
De werkgroep 'Elektronisch Verpleegkundig Patiënten Dossier'

Andere acties zijn onder andere:
  • afstemmen van de werkwijze met de Ambulancedienst
  • contacten met Menzis over een innovatieproject
  • spreekuren door de gynaecoloog in de eerstelijns verloskundigenpraktijken
    .... en nog veel meer.