Voorlichting over bevalling; thuis of in het ziekenhuis

Onlangs is de opzet van de voorlichting over bevallen gewijzigd. Alle verloskundige praktijken in de regio en het Slingeland Ziekenhuis verzorgen nu gezamenlijk vanuit VSV de Slinge iedere maand een voorlichtingsavond in het Slingeland Ziekenhuis. Hierbij komen alle mogelijke aspecten van de bevalling aan bod, zowel met betrekking tot thuis bevallen als in het ziekenhuis bevallen. Het is een aanrader voor aanstaande ouders om deze avond te bezoeken. Goede informatie kan onzekerheden wegnemen en ervoor zorgen dat u deze bijzondere periode met vertrouwen tegemoet gaat

Iedere eerste dinsdag van de maand
De informatieavond vindt plaats op de eerste dinsdag van de maand in het Slingeland Ziekenhuis. De avond start om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur.

Programma
Tijdens deze voorlichtingsavond krijgt u uitleg over het verloop van de bevalling, zoals het thuis of in het ziekenhuis kan gaan. Er wordt informatie gegeven over de verschillende vormen van pijnstilling. Daarnaast kunt u kunt vragen stellen aan de verloskundige, verpleegkundige en gynaecoloog. Ook de lactatiekundige en kraamverzorgende zijn aanwezig om uw vragen over borstvoeding en de kraamperiode te beantwoorden.
Er zijn drie onderdelen per avond:
  • Voorlichting: de normale zwangerschap, thuis bevallen (door de eerstelijns verloskundige);
  • Voorlichting: bevallen in het ziekenhuis en medicamenteuze pijnstilling (door gynaecoloog en klinisch verloskundige);
  • Rondleiding op de verloskamers: een verpleegkundige van de kraamafdeling en een kraamverzorgende van het Slingeland Ziekenhuisnemen u mee voor een rondleiding.  Mocht het zo zijn dat alle verloskamers bezet zijn  dan kunt u daar op een later moment ook nog een afspraak voor maken.                              
Wij ontvangen u bij binnenkomst in het Slingeland Ziekenhuis en vertellen u dan bij welk onderdeel u als eerste wordt verwacht en waar u naar toe moet.

Aanmelden
We vragen u om zich aan te melden voor deze voorlichtingsavond. U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat Verloskunde van het Slingeland Ziekenhuis. Zij zijn dagelijks bereikbaar van 09.00-12.00 uur op telefoonnummer (0314) 32 92 81.