Artikel in Tijdschrift voor verloskundigen

Op weg naar samenwerking. Een kijkje in de keuken bij VSV de Slinge

In de eerste editie van 2017 van het Tijdschrift voor Verloskundigen staat een artikel over VSV de Slinge. 

Geen succesverhaal. Geen voorlopers. Wel goede voornemens en een wil tot samenwerking. En in alles staat de zwangere voorop. Typisch VSV de Slinge. Trots presenteren wij u dit gemiddelde samenwerkingsverband op weg naar integrale zorg.
 
Integrale bekostiging is voor een aantal regio's inmiddels een feit. Begin dit jaar stapten zelfs een regio's vrijwillig over op deze nieuwe vorm van financiering, terwijl de 'oude' financiering gewoon in stand blijft. Twee regio's stappen nog niet over, maar willen wel gebruik maken van de zogenaamde innovatieregel van de Nederlandse Zorgautoriteit om kleinschalig te experimenteren.
Dat zijn de zogenaamde koplopers, regio's en VSV die al even bezig zijn om invulling te geven aan een toekomst waarin de deelnemers gezamenlijk geloven. We hebben er in het TVV uitgebreid over gepubliceerd. De overgrote meerderheid van praktijken, VSV en regio's is echter nog niet zo ver. Nog lang niet zover zelf. Natuurlijk, er is een VSV, er worden afspraken gemaakt en de deelnemers werken samen. Maar hoe de toekomst er nu echt uit komt te zien, dat is voor velen nog in nevelen gehuld.
Bijvoorbeeld in de Achterhoek, bij het VSV de Slinge. De eerste lijn en de tweede lijn werken samen, organiseren zelfs bijeenkomsten om beter te gaan samenwerken, maar concrete stappen op weg naar integrale zorg of misschien wel integrale bekostiging, zover zijn ze daar nog niet.
Daarin staat dit VSV in Doetinchem niet alleen: het gros van de VSV's is nog niet zover om de taskforce integrale geboortezorg in te schakelen.
En daarom heeft de redactie van uw Tijdschrift van Verloskundigen het plan gevat om dit VSV de komende tijd eens te volgen op dat glibberige pad van integrale zorg. Wat komt er allemaal kijken bij integrale zorg? Wat zijn de valkuilen? En welke successen zijn er de komende tijd te vieren? In deze aflevering maken we kennis met het VSV de Slinge, en vooral met de mensen erachter. 

Lees hier het hele artikel online of download de pdf-versie hieronder. Download  7E309907-EAE0-A999-078B-A8EDEF682052