Acute kaarten verloskundige zorg in gebruik

Het idee achter deze kaarten is dat de ketenpartners voor verloskundige zorg in de regio Achterhoek en de Liemers op dezelfde wijze handelen.
Er zijn afspraken gemaakt tussen de ambulancediensten, verloskundigen en de ziekenhuizen over de verloskunde in acute situaties. Het idee voor de acute kaarten is ontstaan binnen VSV de Slinge. De ketenpartners hebben allen hun input geleverd voor de kaarten en vervolgens heeft het Slingeland Ziekenhuis het voortouw genomen en de kaarten ontwikkeld. 
Op de kaarten staat exact beschreven hoe de zorgverlener conform de vaste werkwijzen dient te handelen in een aantal acute situaties. Daarnaast staat beschreven wat de verloskundigen aan de meldkamer moet doorgeven op het moment dat zij met spoed een ambulance nodig hebben.
De acute kaarten zijn inmiddels verspreid onder de ketenpartners.