Poli Netwerkzorg Kwetsbare Zwangeren

Slingeland Ziekenhuis

In 2014 is de poli Netwerkzorg Kwetsbare Zwangeren van start gegaan. Dit is een polikliniek voor zwangeren die extra zorg nodig hebben tijdens de zwangerschap. Zwangeren die onder deze groep vallen zijn zwangeren met psychiatrische problematiek, psychosociale problematiek, middelengebruik, een verstandelijke beperking, een tienerzwangerschap en zwangere asielzoekers.
Het doel van het organiseren van Netwerkzorg Kwetsbare Zwangeren is om met de juiste zorgverlening in het gezin de veiligheid van de pasgeborene te vergroten.

De zwangere met één of meerdere problemen, komt op de poli Netwerkzorg Kwetsbare Zwangeren bij haar behandelend gynaecoloog en bij de klinisch verloskundige Marieke Peulers in het Slingeland Ziekenhuis. Ze komt tijdens de zwangerschapscontroles, die om en om gepland worden, bij slechts twee zorgverleners, wat het vertrouwen ten goede komt.  
Aan het begin van de zwangerschap wordt een zogenaamde 'sociale kaart' gemaakt. Hiermee komt de hulpverlening in beeld waar al gebruik van wordt gemaakt door één of beide aanstaande ouders. De klinische verloskundige overlegt, met toestemming van de aanstaande ouders,  met de huisarts en de andere zorgverleners die betrokken zijn bij het gezin. Daarna wordt er samen met de aanstaande ouders bekeken of de zorg voldoende is. Regelmatig wordt er na gezamenlijk overleg extra zorg of andere zorg ingezet.
Klinisch verloskundige, Marieke Peulers, schrijft rond de zwangerschapsduur van 32 weken een brief aan de huisarts, de eerstelijns verloskundige en de kinderartsen. Hierin worden de bijzonderheden vermeld die zich tijdens de zwangerschap hebben voorgedaan. Tevens staat er een duidelijke beschrijving in van de netwerkzorg die in dit gezin georganiseerd is.

Een evaluatie met meerdere huisartsen en eerstelijns verloskundigen wijst uit dat deze brief als zeer positief wordt ervaren. 
Na de bevalling worden de betrokken zorgverleners geïnformeerd als bekend is dat mevrouw naar huis gaat. Zes weken na de bevalling komt mevrouw nog één maal op nacontrole bij de eigen gynaecoloog en bij Marieke Peulers.