Thea Borra

Naam:  Thea Borra   
Werkzaam bij: Slingeland Ziekenhuis.
Sinds:  April 1996
Beroep/functie:  Klinisch verloskundige
Opleiding(en) en ervaring:  Verloskunde, werkzaam sinds 1984

Mijn loopbaan als verloskundige begon in Londen. Ik ben daar opgeleid en heb na mijn opleiding werkervaring opgedaan in o.a. University College Hospital, een academisch ziekenhuis in centraal Londen. Na nog enige tijd in het buitenland te hebben gewerkt ben ik vanaf 1989 in Nederland werkzaam geweest in zowel eerste als tweede lijn. Vanaf 1996 ben ik als klinisch verloskundige werkzaam in het Slingeland Ziekenhuis.

Ik heb voor dit vak gekozen omdat de combinatie van intensieve begeleiding en medisch-technisch handelen mij aansprak. Het werk blijft boeiend omdat ik betrokken mag zijn op een zeer speciaal moment in het leven van ouders. Ik vind het belangrijk om “zorg op maat” te leveren dat wil zeggen zoveel mogelijk tegemoetkomend aan de individuele zorg en wensen van de (aanstaande) moeder en partner.