Marja van Doesburg

Naam:   Marja van Doesburg          
Werkzaam bij:  Slingeland ziekenhuis
Sinds: April 2003
Beroep/functie: Verloskundige en coördinerend verloskundig echoscopist
Opleiding(en) en ervaring: HBO verloskunde
  Post-HBO specialisatie echografie in de verloskunde
  Van 1983 tot 1985 in loondienst als eerstelijns verloskundige in Heemskerk/Beverwijk
  Van 1985 tot 2003 eigen eerstelijns verloskundigenpraktijk in Dordrecht
  Sinds 2003 klinisch verloskundige en sinds 2007 ook als verloskundig echoscopist

Al op jonge leeftijd wist ik dat ik in de gezondheidszorg wilde werken. De verloskunde boeide mij altijd het meest en ik weet niet beter of ik wilde altijd al verloskundige worden.  Het mooie van het vak is het ondersteunen en bijstaan van zwangeren en hun partner, zodat zij vol vertrouwen de bijzondere periode, die een zwangerschap in je leven is, op een positieve manier beleven.

Goede voorlichting, serieus luisteren, tijd en aandacht, actuele vakkennis en goede samenwerking zijn voor mij hierbij erg belangrijk.
Tijdens de periode als verloskundige in de eerste lijn was het hechten mijn stokpaardje. Hierdoor werkte ik nauw samen met de gynaecoloog die de bekkenbodem in zijn aandachtsgebied had. De jonge arts-assistenten in opleiding gaf ik met veel aandacht en plezier les in de basisprincipes van het  hechten.Ook voor het begeleiden van leerling-verloskundigen had ik een extra opleiding gevolgd en dat vond ik erg leuk om te doen. Lesgeven (in kleine groepen of individueel) gaat mij goed af, hoewel dat niet mijn echte ambitie is.

Vanaf de opleiding als verloskundige had ik al een meer dan normale interesse voor de echoscopie in de verloskunde.In 2000 heb ik de basiscursus echoscopie gevolgd en vanaf die tijd heeft de echoscopie voor mij persoonlijk steeds meer terrein gewonnen van de verloskunde, zodat ik op dit moment meer en meer focus op de echoscopie. De echoscopie kun je niet echt los zien van de verloskunde, waardoor de aandacht op de verloskunde vanzelf meegaat.

Kort samengevat ben ik een verloskundige in hart en nieren met passie voor de zorg en een speciale passie voor de verloskundige echoscopie.