Dewi Timmer

Naam:      Dewi Timmer      
Werkzaam bij: Slingeland Ziekenhuis
Functie/beroep: Verloskundige
Opleiding(en) en ervaring: 2010 juli-december Verloskundigen praktijk “het Hartje” in Elst
  2006-2010 Verloskunde Academie Amsterdam
  2006 jan-juli Verpleegkundige op de afdeling Cardiologie
  2001-2006 HBO-V duaal UMC St Radboud

Op dit moment werk ik niet op de polikliniek, maar op de verloskamers en daar verleen ik met veel aandacht en zorgvuldigheid de zorg tijdens spoedconsulten en CTG controles. Ik zie het als een uitdaging om onze zorgverlening tijdens de zwangerschap, bevalling en kraambed op de wensen van de cliënt en haar partner af te stemmen. Elke bevalling is een unieke gebeurtenis is, die zo goed mogelijk moet verlopen met persoonlijke aandacht en de gepaste ondersteuning.

Ik ben betrokken bij de MOET-werkgroep.