W.J. van Buuren

Naam:   Walter-Jacques van Buuren  
Waar werkzaam:  Slingeland Ziekenhuis
Sinds:  Oktober 1999
Beroep/functie:  Gynaecoloog
Opleiding(en) en ervaring: Geneeskunde, Universiteit Nijmegen
  Specialisatie tot Gynaecoloog, Radboud Ziekenhuis en Groot Ziekengasthuis 's-Hertogenbosch.

Dat ik dokter wilde worden wist ik al heel vroeg. Het vak van gynaecoloog trok ook al in mijn jeugd, vooral vanwege de verloskunde en ook ik leerde pas later dat ‘vrouwenziekten’ veel meer inhoudt. Juist die combinatie maakt dan dat het nog steeds zo’n geweldig vak is, vrouwen in alle leeftijdfasen, met kleinere of grotere problemen van hun ‘voortplantingsorganen’. Praten, informeren, uitleggen, medicinale behandeling en eventueel operatieve behandeling; alles komt bijna dagelijks voorbij.

Natuurlijk spreekt voor de omgeving de verloskunde het meest tot de verbeelding en blijft dat zeker een vaak leuk en vertederend maar helaas soms ook verdrietig deel van mijn vak.

Alles in het werk stellen om mijn patiënten, ondanks wellicht tegenvallende (of zelfs slechte) uitslagen of constateringen, toch een ‘tevreden’ gevoel te geven, daar ligt voor mij, ook na al vele jaren in dit vak, de uitdaging.