T.E.M. Verhagen

Naam:    T.E.M. Verhagen    
Werkzaam bij:  Slingeland Ziekenhuis
Sinds:  November 2010 
Opleiding en ervaring: Geneeskunde, Radboud Universiteit te Nijmegen
  Artsexamen 2000
  Opleiding tot gynaecoloog:
- Academisch Ziekenhuis Maastricht 
- Maxima Medisch Centrum Veldhoven- Eindhoven

Sinds november 2010 ben ik als chef de clinique werkzaam in het Slingeland Ziekenhuis. De korte lijnen en goede sfeer maken het Slingeland een prettige werkplek.

In Nijmegen heb ik geneeskunde gestudeerd. Daarna ben ik naar het zuiden van het land vertrokken en in het academisch ziekenhuis Maastricht en Maxima Medisch Centrum te Veldhoven/ Eindhoven opgeleid tot gynaecoloog. In de opleiding hebben de minimaal invasieve chirurgie ('kijkoperaties´), algemene gynaecologie en verloskunde mijn bijzondere interesse gewekt.

Het bijzondere van dit vak is dat vrouwen in alle levensfasen op de polikliniek komen met heel verschillende redenen voor een bezoek aan de gynaecoloog. Het is elke keer weer een uitdaging om met de middelen die je tot je beschikking hebt, de hulpvraag uit te diepen en een passend plan te maken. Communicatie en een luisterend oor bieden zijn hierbij mijns inziens belangrijk.