Linda Offereins

Naam:  Linda Offereins
Waar werkzaam:  Slingeland Ziekenhuis
Kraamzorg Liemerscare
Lactatiekundigenpraktijk Lactacare
Sinds:  2006
Beroep/functie:  Lactatiekundige
Opleiding(en) en ervaring:  Opleiding voor verpleegkundig O&G
Opleiding voor lactatiekundige IBCLC
  Borstvoedingsspreekuur en wekelijksinloopspreekuur bij
verloskundigenpraktijk Nona samen met collega Femmie de Jong.
Iedere twee maanden een voorlichtingsavond in verloskundigen-
praktijk Arnhem Noord

Op een prettige manier borstvoeding geven lijkt soms niet mogelijk, omdat er veel verhalen rondgaan van mislukte of pijnlijk verlopende voorbeelden van het geven van borstvoeding. Door een goede voorbereiding en de juiste motivatie is het echt mogelijk om een fijne borstvoedingsperiode te hebben. 
Op verschillende locaties zijn voorlichtingsbijeenkomsten over borstvoeding waardoor de kans op het succesvol geven van borstvoeding enorm toeneemt. Daarnaast zijn er verschillende spreekuren van Lactacare zowel binnen het Slingeland Ziekenhuis  als bij verloskundigenpraktijk Nona waar je terecht kunt met vragen, praktische hulp of het wegen van je baby.
Als er zich in de kraamperiode problemen voordoen kan ik thuis mee komen kijken tijdens een voeding om zo de borstvoeding weer op het goede spoor te krijgen.
Praktisch iedere vrouw kan borstvoeding geven, onzekerheid en gebrek aan vertrouwen dat het kan slagen blijken in de praktijk vaak de grootste valkuilen.