Geboortezorg in de regio West-Achterhoek & de Liemers

Vanuit de overheid is in 2010 een aantal punten benoemd om de zorg voor de (aanstaande) zwangere, haar partner en (ongeboren) kind tijdens het hele traject vanaf de kinderwens tot en met de zwangerschap, bevalling en nazorg te optimaliseren. Een belangrijk aandachtspunt hierin is de samenwerking en afstemming in de begeleiding van het totale traject van de geboortezorg tussen alle betrokken professionals met als doel te komen tot een naadloze samenwerking.

Met Geboortezorg wordt het hele traject van zorg bedoeld vanaf de preconceptiefase tot en met de eerste zes weken na de geboorte inclusief de overdracht naar kraamzorg, JGZ, huisarts (de eindschakels) en/of op indicatie de overdracht of verwijzing naar andere zorgverleners zoals bv de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en de kinderarts.
In de regio West-Achterhoek & de Liemers is op 25 juni 2010 een Geboortezorg netwerk opgericht: het Verloskundig SamenwerkingsVerband (VSV) de Slinge. Het VSV de Slinge zet zich in voor uitstekende geboortezorg, waarbij de zwangere centraal staat en wordt begeleid door een professioneel geboorteteam samengesteld uit alle professionals die samen regionaal de zorg rond preconceptie, zwangerschap, geboorte en postnatale periode voor de zwangere leveren. Het VSV de Slinge is een geformaliseerde samenwerking tussen eerstelijns verloskundigen, klinisch verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, teamleiders Moeder&Kind, verpleegkundigen, lactatiekundigen, kraamzorgorganisaties, jeugdgezondheidszorg organisaties en andere betrokken professionals in de West-Achterhoek en de Liemers. De basis van de samenwerking tussen de betrokken professionals in de geboortezorg wordt gevormd door gelijkwaardigheid en onderling respect voor elkaars expertise waarbij optimaal gebruik gemaakt wordt van ieders competenties.
Deelname aan het Verloskundig Samenwerkings Verband (VSV) is gebaseerd op vrijwilligheid en bereidwilligheid, maar is niet vrijblijvend. Als voor deelname aan het Verloskundig SamenwerkingsVerband is gekozen, dan onderschrijven de deelnemers de gemaakte afspraken en voert men ze in de praktijk ook uit.