Verwijzing van cliƫnten

  • Overleg omtrent individuele zwangeren kan te allen tijde plaatsvinden.
  • Bij verwijzing naar de gynaecoloog kan een cliënt zelf een afspraak maken bij de receptie. Een verwijsbrief en verloskundige kaart dienen, als het kan digitaal, verzonden te worden via zorgdomein of zorgmail. Kan een digitale verwijzing niet, dan neemt mevrouw een kopie van de verloskundige kaart mee inclusief verwijsbrief.
  • Voor een spoedconsult wordt direct contact opgenomen met de dienstdoende gynaecoloog.
  • Verwijzing van zwangeren (of van cliënten voor wie een preconceptioneel consult nodig is) naar niet-obstetrische specialisten vindt altijd plaats via de gynaecoloog, met uitzondering van verwijzing naar een kinderarts.
  • Zwangeren kunnen door de verloskundigen of gynaecoloog verwezen worden voor een prenataal consult bij de kinderarts voor (een vermoeden van) afwijkingen van het ongeboren kind of voor advies m.b.t. medicatie gebruik.
  • Als een zwangere door de gynaecoloog in consult wordt gezien, moet expliciet met haar worden afgesproken hoe de verdere zorg geregeld gaat worden: retour eerste lijn of zorg in de tweede lijn. In beide gevallen wordt de verloskundige op de hoogte gesteld. De gynaecoloog draagt zorg voor een overdracht naar de verloskundige.